تکنولوژی آموزشی

اندیشه و تفکر را در آموزش زنده کنیم

منابع کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی

 منابع کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

ازآنجا که خیلی از عزیزان و معلمان مایل به تحصیل در رشته تکنولوژی آموزشی  و در پی منابع اصلی هستند بر آن شدیم تا منابع اصلی مربوط به رشته تکنولوژی اموزشی که مورد توافق رتبه های برتر سال های اخیر این رشته است رو بر ای شما به نمایش بگذاریم این منابع در فرودین ماه سال ۹۱به روز شده است.

منبع

درس

ضریب

روانشناسی پرورشی نوین ، تالیف دکتر علی اکبر سیف

روانشناس تربیتی

۲

کلیات روشها و فنون تدریس   امان الله صفوی

مهارت های آموزشی و پرورشی دکتر حسن شعبانی (جلد ۱ و ۲

روشها و فنون تدریس

۳

مبانی نظری تکنولوزی آموزشی .دکتر هاشم فردانش

فناوری آموزشی. تالیف عباس رضوی انتشارات دانشگاه چمران

مقدمات تکنولوژی آموزشی.  دکتر محمد احدیان

مقدمات تکنولوژی آموزشی  دکتر خدیجه علی آبادی

فناوری های جدید در تکنولوژی آموزشی  شهناز ذوفن

فن برنامه سازی تلویزیونی     جرالد میلرسون  ترجمه رحیمیان

جزوه های اصول عکاسی و تولید فیلم های آموزشی

تکنولوژی آموزشی

۳

برنامه ریزی آموزشی ، دکتر یحیی فیوضات

برنامه ریزی درسی مدارس ، تالیف الف لوی   ترجمه فریده مشایخ

برنامه ریزی آموزشی ، مشاوران یونسکو ،ترجمه دکتر فریده مشایخ

مبانی برنامه ریزی آموزشی ، دکتر بهرام محسن پور

راهنمای عملی برنامه ریزی درسی . حسن ملکی

برنامه ریزی درسی

۲

زبان تخصصی علوم تربیتی ۱ . محسن طالب زاده

لغات آخر کتاب های علوم تربیتی

۵۰۴ واژه برای زبان عمومی

زبان انگلیسی

۲

سنجش ،اندازه گیری وارزشیابی آموزشی.تالیف دکتر علی اکبر سیف

 سنجش و اندازه گیری

۱

 

کتاب های خلاصه سنجش تکمیلی برای علوم تربیتی 1

کتاب های خلاصه پوران پژوهش برای علوم تربیتی 1 

کتابهای تست های ده سال گذشته مجموعه علوم تربیتی 1      ابولفضل بیرقی

 

 

+ نوشته شده در  ۹۰/۰۱/۰۱ساعت   توسط طلائي مشعوف  |